REGULAMIN BIURA:

 • Klientem biura może zostać osoba pełnoletnia, stanu wolnego lub w długotrwałej separacji z partnerem.
 • Podając swoje dane w formularzu rejestracyjnym Klient akceptuje warunki Regulaminu i wyraża zgodę na użycie, gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Biuro w celach matrymonialnych, zgodnie z ustawą o ochronie danych  osobowych z dnia 28.09.1997.,Dz.U.nr133, poz.883.
 • Osoba wypełniając formularz rejestracyjny oraz uiszczając opłatę wstępną staje się klientem Biura, jednocześnie wyrażając zgodę na przedstawianie swoich  zdjęć i danych kontaktowych wybranemu, w wyniku testu doboru partnerskiego, klientowi biura ( w przypadku braku zgody na przedstawianie danych kontaktowych, wszelka korespondencja przekazywana będzie za pośrednictwem Biura).
 • Klienci mają obowiązek przedstawienia prawdziwych danych we wszelkiego rodzaju formularzach potrzebnych w celach matrymonialnych, jak również ponoszą za ich prawdziwość pełną odpowiedzialność. W razie powtarzających się skarg i problemów występujących z prawdziwością podanych informacji przez Klienta, Biuro zastrzega sobie prawo do wykluczenia takiej osoby z rejestru klientów bez zwrotu pieniędzy za wykupiony okres członkowski.
 • Przez okres wykupionego członkostwa Biuro zobowiązuje się do udostępniania w miarę napływania, oferty :

   

  • w formie elektronicznej, po potwierdzeniu chęci takowego kontaktu przez Klienta,
  • przy osobistych spotkaniach z doradcami życiowymi poprzez przegląd rejestru klientów.
 • Biuro nie ingeruje i nie bierze odpowiedzialności za dalsze relacje swoich Klientów po otrzymaniu kontaktu.
 • W przypadku rezygnacji z usług Biura opłata wpisowa jak i za wykupiony okres członkowski nie podlega zwrotowi.
 • Biuro zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Biura powiadamiając wcześniej o takowych zmianach Klientów Biura.
 • Biuro jest zobowiązane do rzetelnego świadczenia usług matrymonialnych. Jednocześnie zapewniając pełną dyskrecję wykonywanych usług.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress